| HOME PAGE |

ARTICLES

Wesołowski T., Gutowski J.M., Jaroszewicz B., Kowalczyk R., Niedziałkowski K., Rok J., Wójcik J.M. 2018: Park Narodowy Puszczy Białowieskiej – ochrona przyrody i rozwój lokalnych społeczności |PDF|
Wesołowski T., Żmihorski M. 2018. Lasy po huraganach: uczmy się na błędach |PDF|
Wesołowski T. et al. 2016. Dispute over the future of the Białowieża Forest: myths and facts. A voice in the debate. |PDF|
Wesołowski T. i Współautorzy. 2016. Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej: mity i fakty. Głos w dyskusji. |HTML|PDF|
Wesołowski T. 2012. Faulty practice in field biology - what should be done? |HTML|PDF|

Hits: 1525 | Last updated: 2018-11-16